Plan

Hur kan jag spåra flygplan på flygutställningar?
Hur spårar jag ett plan på himlen?Hur kan jag ta reda på vilken helikopter som flyger ovanför?Finns det en app som identifierar plan overhead?Hur mång...
Vilken inställning skulle jag behöva för att fotografera numren på ett plan ovanför?
Hur fotograferar du ett flygplan?Hur spårar jag flygplan som flyger ovanför?Finns det en app som identifierar plan overhead?Är det olagligt att ta bil...